https://wellwishes.royaloffice.th/

โรงเรียนท่ายางวิทยา ยินดีต้อนรับ

New Document
ชื่อกิจกรรม :: การประชุมกรรมการศิลปะหัตกรรม กลุ่มสังคม [อ่านต่อ.. ]
[ชมภาพกิจกรรม] แก้ไขล่าสุด 
New Document
ชื่อกิจกรรม :: การนิเทศคณะครู [อ่านต่อ.. ]
[ชมภาพกิจกรรม] แก้ไขล่าสุด 28 พ.ย. 2566

ชื่อกิจกรรม :: วันถวายราชสุวดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า [อ่านต่อ.. ]
[ชมภาพกิจกรรม] แก้ไขล่าสุด 28 พ.ย. 2566

ชื่อกิจกรรม :: การแข่งขันสาราณูกรม [อ่านต่อ.. ]
[ชมภาพกิจกรรม] แก้ไขล่าสุด 28 พ.ย. 2566

 
โรงเรียนท่ายางวิทยา ติดต่อ Tel 023461112 Fax 032461113 http://www.thayangwit.ac.th/ เลขภาษี 0994000540876 Designed by ครูอาหามะ มะบู