:: กิจกรรมโรงเรียนท่ายาง ::

กิจกรรมทั่วไป >> เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนท่ายางวิทยาได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2562 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
16:19:40

โรงเรียนท่ายางวิทยา จัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวัน สถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิด ลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนท่ายางวิทยา ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี ณ สนามกีฬาโรงเรียนท่ายางวิทยา