:: กิจกรรมโรงเรียนท่ายาง ::

กิจกรรมทั่วไป >> ประกาศโรงเรียนท่ายางวิทยา เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน
11:24:18

ตามประกาศโรงเรียนท่ายางวิทยา ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน โดยกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒6 - 30 สิงหาคม ๒๕๖๒
โดยดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนท่ายางวิทยา และกำหนดประกาศผล
การคัดเลือก ในวันที่ 3 กันยายน 2562 นั้น
บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนท่ายางวิทยาจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

<<รายละเอียด>>