:: กิจกรรมโรงเรียนท่ายาง ::

กิจกรรมทั่วไป >> ขอเลื่อนรับวุฒิจบ
16:35:52

ขอเลื่อนรับวุฒิจบเป็นวันที่ 10 เม.ย. 63 เวลา 09.00 - 12.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน โดย ม.3. รับที่ห้องสมุด ม.6. รับที่ห้องวิชาการ
ส่วนรายชื่อนักเรียนที่จบจะลงแจ้งประกาศให้อีกครั้งในวันที่ 8 เม.ย. 63