:: กิจกรรมโรงเรียนท่ายาง ::

กิจกรรมทั่วไป >> ประกาศโรงเรียนท่ายางวิทยา
10:42:12

ด้วย สำนักงานสารธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีรายงานพบผ๔้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ราย และกำลังรอผลการตรวจอีก 80 ราย จากสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนจึงของประกาศปิดโรงเรียนท่ายางวิทยา เป็นการชั่วคราวและจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์รวมทั้งมอบหมายงานแบบฝึกหัดให้นักเรียนเรียนรู้ที่บ้านอนึ่งในระหว่างหยุดทำการเรียนการสอน ทางโรงเรียนของความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนปฎิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด งดเดินทางออกนอกทีพักอาศัยโดยไม่จำเป็น สวมหน้ากากอนามัยทุครั้งที่ออกจากบ้าน หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชน รวมทั้งติดตามข่าวจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขของขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือหมายเหตุ :: ขอให้ผู้ปรครอง-นักเรียนของโรงเรียนท่ายางวิทยา ติดตามข่าวสาร ผ่าน line ของห้องเรียน ครูที่ปรึกษา ทางเว็บไซต์โรงเรียน และทาง Facebook ของโรงเรียนวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 เป็นวันหยุดเทศการสิ้นปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่