:: กิจกรรมโรงเรียนท่ายาง ::

กิจกรรมทั่วไป >> ประกาศกำหนดการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2564
11:12:44

ประกาศโรงเรียนท่ายางวิทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการ
การรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ
วันที่ 30 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ
www.thayangwit.ac.th.th และ
https://www.facebook.com/Thayangwit
สอบ
ม.1 วันที่ 22 พฤษภาคม 2564
ม.4 วันที่ 23 พฤษภาคม 2564
สนามสอบโรงเรียนท่ายางวิทยา
08.00-08.45 ตรวจคัดกรอง
09.00-12.00 น. เข้าห้องสอบ/ทำแบบทดสอบ

ประกาศผลสอบ
ม.1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
ม.4 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
ประกาศผลสอบทาง www.thayangwit.ac.th.th และ https://www.facebook.com/Thayangwit
รายงานตัว/มอบตัว ณ.หอประชุมโรงเรียนท่ายางวิทยา
ม.1 วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น.
ม.4 วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 081-1996390 รองวันชัย ภิญโย
080-6060052 ครูอรุณลักษณ์ ทิมเมฆ