:: กิจกรรมโรงเรียนท่ายาง ::

ผู้บริหารโรงเรียน >> ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี ผู้อำนวยการอภิชาติ ใจกล้า ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่ายางวิทยา
12:06:37

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี ผู้อำนวยการอภิชาติ ใจกล้า ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่ายางวิทยา
วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.19 น.