:: กิจกรรมโรงเรียนท่ายาง ::

กิจกรรมทั่วไป >> กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566
12:28:22

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนท่ายางวิทยาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม. 1 และ ชั้น ม.4 ประปีการศึกษา 2566 โดยมีนายอภิชาติ ใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ายางวิทยา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศ